Polsko

Polsko je osmá nejlidnatější země Evropy. Během své historie prošla obdobími výrazného rozvoje, ale i dobou, kdy takřka neexistovala. Kulturu i podobu jednotlivých částí země výrazně ovlivnily panovnické dynastie, které je ve své době ovládaly. V zemi najdeme jak zajímavá a jedinečná města s historickými budovami, jako je Vratislav, Lublin nebo Poznaň, tak důležitý přístav Baltského moře Gdaňsk, a dokonce i lyžařská střediska v jižní části země. Mezi ty největší patří Zakopané a Krynice. Polsko je členem Evropské unie, NATO a Visegrádské skupiny, jeho měnou je Zlotý a jeho hlavním městem Varšava, i když do raného novověku to byl Krakov.

Naše cestovní agentura Vám nabízí ubytování v Polsku ve více jak 11019 hotelech, apartmánech, penzionech, hostelech, motely, resortech, rezidencích a nocleh se snídaní a to jak v hlavním městě Varšava, tak i v ostatních metropolích Polska, jako jsou Poznaň, Gdyně, Szklarska Poręba, Władysławowo a Międzyzdroje. Případně nabízíme ubytovací kapacity i v okolních zemích, sousedními státy Polska jsou Bělorusko, Česká republika, Německo, Litva, Rusko, Slovensko a Ukrajina.

Polsko leží ve střední Evropě, na západě sousedí s Německem, dále s Českou republikou a Slovenskou republikou na jihu, s Běloruskem a Ukrajinou na východě, a nakonec i s Litvou a Ruskem na severu. Jeho severní břehy omývají vody Baltského moře, jeho území je většinou rovinaté, jen při jeho jižních hranicích se tyčí vrcholy Krkonoš a Tater.

Historie Polska se začíná psát již v 10. století, kdy se místní slovanské kmeny z oblasti Hvězdna sjednotily pod vládou Piastovců, jmenovitě pod vedením knížete Měška I., který v roce 966 přijal křesťanství. Piastovci však nedokázali zemi udržet a následujících 150 let proběhlo ve znamení vnitřních bojů o moc mezi jednotlivými rody. Klid zavládl až po vymření Piastovců a převzetí moci knížetem Jagiellem. Tím začíná významná éra vlády Jagellonců na polském trůnu, která přinesla Polsku významné postavení na poli mezinárodní politiky a také vnitřní rozvoj. V roce 1385 podepsali v Krevu litevští a polští zástupci smlouvu o spolupráci, která v roce 1569 vyvrcholila podepsáním Litevsko-polské unie v Lublinu. V průběhu 15. století Jagellonci dosáhli i četných vojenských a územních vítězství nad okolními státy a tím vytvořily mocnou Republiku dvou národů. V roce 1562 však rod Jagellonců vymřel a volba následného krále byla v rukách šlechty. Ta se však nebyla schopna shodnout a následné více jak stoleté boje o moc oslabily Polsko natolik, že v roce 1795 bylo jeho území dobyto a rozděleno mezi Prusko, Rusko a Rakousko. Polsko tím zmizelo na více jak 100 let z mapy Evropy. I přes četné snahy o osvobození získává Polsko samostatnost až po I. světové válce v roce 1918, ale země dlouhou dobu rozdělená mezi tři mocnosti jen obtížně dosahuje své původní jednoty a stability. Ještě před dokončením tohoto obnovného procesu je země v roce 1939 obsazena z jedné strany vojsky nacistického Německa a z druhé rudou armádou Sovětského svazu. Rozdělení a okupace Polska trvala dlouhých 6 let a zahynulo při ní mnoho obyvatel, zejména židé, polská inteligence a příslušníci armády. Po skončení II. světové války se tato zničená a zbědovaná země stala součástí Sovětského bloku a demokratickou nezávislost získala až v roce 1989.

Díky složité a rozmanité historii země v ní najdeme celou škálu památek, architektonicky zajímavých budov, monumentů či poutních míst většinou náboženského původu. Díky rozdělení Polska v minulosti mezi Rusko, Prusko a Rakousko má každý kraj svoji unikátní kulturu a zvyky. Výrazné jsou i rozdíly v architektuře a urbanistice měst.

Ty nejzajímavější památky Polska obzvláště z 13. a 14. století najdeme v hlavním městě Polska Varšavě. Je to například Královský zámek v raně barokním stylu nebo katedrála sv. Jana a také mnoho dalších budov ve Starém i Novém městě. Nesmíme zapomenout ani na původní hlavní město Krakov, s historickým jádrem plným gotických a renesančních budov, a pahorek Wavel, na kterém se rozkládá místní zámek a katedrála sv. Stanislava a Václava. Další zajímavá okresní a kulturní města Polska jsou také Vratislav, kolébka Solidarity Gdaňsk, či gotická Toruň a renesanční Zamość.


Hlavní město Polska


C Varšava nabízí 895 hotelů

Photo: Varšava

Hlavní město Varšavu najdeme ve východní části centrálního Polska. Město je největší a jedno z nejstarších v zemi. Tomu odpovídá i škála památek a historických budov. Město se dělí do tří hlavních oblastí: Staré a Nové Město a Královská cesta, ve kterých se nacházejí nejproslulejší místa a památky Polska. Najdeme zde například barokní kostel sv. Ducha, kostel Nejsvětější Svátosti, Novoměstské náměstí a Palác Raczynsky.

Návštěvník by měl vědět, že rozsáhlá části Varšavi byly brutálně zdevastována německými okupačními silami za 2. světové války a musely proto být, stejně jako většina památek a významných míst města, kompletně zrekonstruovány.

 

Další města v Polsku


1 Krakov nabízí 721 hotelů

Photo: Krakov

Krakov je metropole Malopolského vojvodství a také jedno z nejkrásnějších evropských měst díky svému velkému počtu historických budov a památek. Až do raného středověku bylo hlavním městem Polska, a proto v něm dnes najdeme i takové památky jako nejvelkolepější renesanční sídlo ve střední Evropě, kterým je Krakovský zámek s přilehlou katedrálou sv. Stanislava a Václava, nalézající se na královském vrchu Wawel.

Městu přála štěstěna i za obou světových válek, a proto ho dnes najdeme kompletně zachovalé v jeho původní kráse, díky které je Krakov zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.


2 Zakopane nabízí 651 hotelů

Photo: Zakopane

Hlavní zimní metropole Polska na severním úpatí Vysokých Tater nabídne milovníkům zimních sportů jedno z nejmodernějších rekreačních zařízení v celém Polsku. Nedaleko města, stejně jako u ostatních zimních středisek, jako jsou Białka Tatrzanska, Bukowina Tatrzańská, Szczyrk a Brenna, je mnoho kvalitních horských sjezdovek, především na úpatích hor Kasprowy Wierch a Gubalówka.


3 Gdaňsk nabízí 579 hotelů

Photo: Gdaňsk

Gdaňsk je nejdůležitější přístav Polska na břehu Baltského moře a také jedno z nejkrásnějších měst severní Evropy. Návštěvníka zde potěší klidná atmosféra přímořského města s okrajovými plážemi a kanály, protékajícími centrem města nedaleko monumentů jako je Velký mlýn nebo největší středověký cihlový kostel v Evropě zasvěcený Panně Marii. Kromě krásných budov lze ve městě navštívit ještě Ústřední námořní muzeum na ostrově uprostřed řeky Motlawy a prohlédnout si jeho expozici o mořeplavbě a námořní historii Gdaňsku.


4 Sopoty nabízí 445 hotelů

Photo: Sopoty

Sopoty jsou nejznámější a nejvyhledávanější lázeňské středisko Baltu, které svým návštěvníkům nabídne krásné přímořské lázně a dlouhou hlavní promenádu Bohaterów Monte Cassino, pokračující až na místní Molo, kde se nachází mnoho restaurací, kaváren, barů, zábavních podniků a obchůdků nabízejících šperky z jantaru.


5 Kolobřeh nabízí 333 hotelů

Photo: Kolobřeh

Město Kolobřeh patří k nejvyhledávanějším lázeňským střediskům na březích Baltského moře. Návštěvník zde najde mnohé hotely, sanatoria a také překrásné písečné pláže. Samozřejmostí jsou i restaurace, kavárny a stánky nabízející čerstvé smažené ryby, především na hlavní promenádě, vedoucí k místnímu monumentálnímu cihlovému majáku.


6 Vratislav nabízí 238 hotelů

Photo: Vratislav

Město Vratislav (Wroclaw) prošlo v průběhu dějin mnohými zvraty. Od svého založení až do konce 14. století bylo sídelním městem Piastovců a po stoletích nadvlády Rakouska bylo takřka zničeno za II. světové války. Přesto dnes nabízí Vratislav centrum plné památek a historických budov, které byly opraveny v poválečné době nebo největší zoologickou zahradu v Polsku. Také se v posledních letech stává centrem polské vzdělanosti, díky Vratislavské univerzitě, založené již za vlády císaře Leopolda I.


7 Karpacz nabízí 227 hotelů

Obrázek polohy hotelu na mapě Karpacz

Město Karpacz a jeho sousední města jako jsou Miłków, Borowice, Sosnówka, Kowary a Horní Malá Úpa, Vám nabídnou možnost ubytování v hotelech, apartmánech, penzionech, hostelech, resortech a nocleh se snídaní v Karpacz nebo jeho okolí v Polsku.


8 Kościelisko nabízí 184 hotelů

Obrázek polohy hotelu na mapě Kościelisko

Kościelisko leží v Polsku a nabídne Vám ubytování v hotelech, apartmánech, penzionech a nocleh se snídaní. Pokud Vám ubytovací možnosti ve městě nebudou vyhovovat, můžete se podívat i na ubytování v okolních městech Kościelisko jako jsou Słodyczki, Zakopane, Dzianisz, Suche a Witów.

Menu

Čeština  Slovensky 

  Měna: